Reference - Sanacija betona

Sanacija vijadukta - Vela Draga / čišćenje pokosa