O nama

ANTIROST Delnice je obrt za antikorozivnu zaštitu, sanaciju betona i završne radove u graditeljstvu.Vlasnik i osnivač obrta je Milković Josip sa sjedištem u Delnicama, Lučička cesta 2. Obrt neprekidno djeluje od 22.03.1989. godine i trenutno zapošljava devet djelatnika. Njegova poslovna aktivnost najzastupljenija je u industriji i graditeljstvu, a manjim dijelom u brodogradnji gdje je svojevremeno ostvarivao veliku realizaciju i tada zapošljavao 40-tak djelatnika. Zbog tadašnje teške situacije u brodogradnji i velike inflacije dinara, svoju aktivnost je reducirao na manje poslove u industriji i graditeljstvu uz angažman desetak djelatnika.

Antirost d.o.o. Za proteklih dvadeset godina ANTIROST je izveo mnoge radove za mnoga respektabilna poduzeća na našem području i na području bivše države. Glavna poslovna aktivnost odvija se na području grada Rijeke, Istre, Kvarnera, Like i Gorskog kotara, tako da je glavno skladište opreme i materijala u poslovnoj zoni Viškova, Kapiti 10. Najznačajniji naručitelji ANTIROST-a u proteklih 20 godina su Metal Opatija, HE Senj, Bina-Istra, INA-trgovina, Elektroprimorje, Jadrankolor, brodogradilišta 3. maj, Kraljevica i Viktor Lenac, TE Urinj, Autocesta Rijeka-Zagreb, Bouygues, Almes i drugi povremeni naručitelji. Sve radove koje je ANTIROST izveo za spomenuta poduzeća izvedeni su korektno i na obostrano zadovoljstvo, stoga ta suradnja predstavlja veliko zadovoljstvo i priznanje za to razdoblje poslovanja. Moramo napomenuti da je ANTIROST vrlo rijetko izvodio radove za privatne osobe i neprovjerena poduzeća s kojima je nažalost doživio iskustvo nemogućnosti naplate računa. S obzirom da se ne radi o značajnim iznosima, u odnosu na ukupno poslovanje, s ponosom konstatiramo da ANTIROST u proteklih dvadeset godina nije vodio ni jedan sudski spor po bilo kojoj osnovi. Važno je napomenuti da ANTIROST u proteklih dvadeset godina nikada nije bio u blokadi te da je uvijek uredno izvršavao sve svoje obveze, poglavito prema djelatnicima gdje nikada nije zakasnio kod isplate plaća, da je uredno izvršavao plaćanja dobavljača i uredno izvršavao obveze prema državi. ANTIROST nikada nije dobio nikakve državne potpore po pitanju financiranja, subvencija, poduzetničkih kredita i slično, nego se uvijek oslanjao na vlastita sredstva rukovodeći se jednostavnom poslovnom logikom da trošiš onoliko koliko si zaradio. Ovakva poslovna strategija rezultira sporijim razvojem, ali donosi sigurnost i zdravije poslovanje što vidno olakšava poslovanje u kriznoj 2009. godini gdje ANTIROST nema kredita i pozajmica, osim jednog lizinga za teretno vozilo, nema nikakvih dospjelih dugovanja prema dobavljačima i nema nikakvih dugovanja prema državi. U konačnici ANTIROST se ne može pohvaliti da se radi o modernom poslovnom subjektu koji bezuvjetno prihvaća sve moderne trendove tržišnog gospodarstva kao šta su moderno bankarstvo, unosne pravne bitke, represivni marketing i slično. ANTIROST u prvi plan stavlja ljudski rad, dobre međuljudske odnose i kvalitetno pružene usluge, stoga se može reći da obrt ANTIROST potvrđuje tezu da je obrtništvo najzdraviji i najodgovorniji segment gospodarstva svake države.

Sigurnosti na radu poklanja se velika pozornost gdje se djelatnicim osim obveznih zakonskih uvjeta osiguravaju dodatna osiguranja i zaštite pogotovo kada se radi o djelatnostima u teškim uvjetima rada i povećanom opasnosti ozlijeda na radu. U proteklih 20 godina imali smo nekoliko inspekcijskih nadzora gdje su izrečene svega dvije kazne za lakše prekršaje, a iste se odnose na neposjedovanje dokumentacije na samom radilištu i neposjedovanje natpisa poduzeća na radnom odjelu. Ovim konstantiramo da je provedba zaštite na radu zadovoljavajuća.

Razina kvalitete usluge, prema izjavama naših naručitelja, iznimno je dobra, ponajprije zahvaljujući stručnim i odgovornim djelatnicima gdje pojedini u ANTIROST-u rade od samih početaka obavljanja obrta. Osim stručnog osoblja ANTIROST neprestano ulaže u opremu gdje je u svakom trenutku spreman izvršiti sve zadatke sukladne zahtjevima naručitelja i vlastitim kapacitetima obrta. Napominjemo da je vlasnik obrta ujedno i vlasnik poduzeća Invest 2000 d.o.o. koje se bavi prodajom i najmom opreme za graditeljstvo što otvara mogućnost izvedbe i najzahtjevnijih radova u svojoj branši poglavito po pitanju tehničke opremljenosti i financiranja,a sve u suradnji s domaćim i inozemnim partnerima s kojima ima uhodanu 20-godišnju suradnju.

Koristim prigodu da se zahvalim svim svojim partnerima na ljudskom i poštenom odnosu. Zahvaljujem na strpljenju i razumijevanju. S velikim zadovoljstvom i ponosom ističem da smo u proteklih 20 godina dostojanstveno radili i družili se, pogotovo s činjenicom da danas nažalost svjedočimo neprihvatljivim pojavnostima u privredi koje su do prije nekoliko godina bile nepojmljive. Nadam se da smo u ovih 20 godina opravdali Vaše povjerenje, stoga Vas pozivam da nam se obratite s povjerenjem, jer se nadam da ćemo i idućih 20 godina provesti u jednako dobrom ozračju, a poslije,...penzija.

(Tekst s prospekta 2009. - i nakon 30 godina poslovanja potvrđujem sve navedeno u tekstu uz još bolje poslovne rezultate.)