Reference - VT pranje i održavanje kanalaKanal Marasi -
HE Senj
 • VT pranje 500 bara betonske obloge kanala od trava, algi i nanosa mulja
 • sanacija diletacionih reški između betonskih ploča obloge
Kanal Vivoze -
HE Senj
 • VT pranje 500 bara trave i naslaga mulja
 • popravci kamene obloge i fugiranje
 • vađenje i odvoz mulja i nanešenog materijala
Odvodni kanal -
HE Vinodol
 • VT pranje 500 bara i čišćenje obraslina na oblozi kanala
 • popravci kamene obloge
 • preoblikovanje kanala na izlazu iz odvodnog tunela "vitoperenjem" postojeće kamene obloge, označavajući svaki kamen posebno kako bi se vratio u prvobitni redoslijed
Dovodni kanal Lepenica -
HE Vinodol
 • popravak betonske obloge kanala
 • čišćenje i uređenje trase kanala
Preljevni kanal Potkoš - HE Vinodol
 • čišćenje kanala i uklanjanje postojeće kamene obloge
 • izvedba novog dna korita
 • zidanje nove kamene obloge kanala
Kameni most Brezovo
polje -
Strabag d.o.o.
 • VT pranje i čišćenje fuga pritiskom od 1500 bara
 • manji popravci kamenog svoda i ziđa ugradbom oštećenih kamenih blokova
 • fugiranje reški reparaturnim mortom