Reference - Ostali manji radovi


Dvorana mladosti na Trsatu - VT pranje i pjeskarenje betona, zaštita armature, bojenje.
Nositelj: RIVI d.o.o.
Reflektori na stadionu Kantrida - AKZ radovi, ručno čišćenje, bojenje.
Nositelj: JADRANKOLOR Rijeka
Održavanje ograda u Gradu Rijeci - bravarski popravci i AKZ radovi.
Naručitelj: RIJEKA PROMET d.d.
Uklanjanje trolej stupova u Rijeci - rezanje armature, odvoz na deponij.
Nositelj: RIJEKA ASFALT d.o.o.
Silosi i ventilacije za drvne industrije - AKZ radovi, skelarski radovi.
Nositelj: RADIN Ravna gora
Betonare na riječkom području - pjeskarenje, bojenje.
Naručitelj: HOLCIM, ANDEZIT, MITEH, ...
Vijadukt Strug, Nova Gradiška - montaža skele, ugradba cjevovoda, AKZ radovi.
Nositelj: SLAVČA d.o.o.
Repetitori i poštanski uredi na riječkom području - AKZ, ličilački radovi.
Nositelj: ALMES d.o.o.
Kolektori otpadnih voda Brajdica, Buzet, Rovinj - pjeskarenje čelika i betona, bojenje.
Nositelj: ALMES d.o.o.
Kolektor otpadnih voda, Istarske toplice - skelarski radovi, pjeskarnje i AKZ.
Nositelj: SERVING d.o.o.
Građevinske dizalice i oprema - pjeskarnje, VT pranje, bojenje.
Naručitelj: INVEST 2000 d.o.o. Rijeka
Odbojna ograda i oprema - pjeskarenje, VT pranje, bojenje.
Naručitelj: CESTE RIJEKA d.o.o.
Spremnici goriva na BP Kantrida, Mlaka, Turnić, Školjić,... - pjeskarenje i AKZ.
Naručitelj: INA - trgovina Zagreb
Spremnici goriva na BP Viškovo, Kaštel, Žminj, ... - pjeskarenje i AKZ.
Naručitelj: FILTOM, TTS, TISAN, ...
Pulzator, Istarski vodovod - pjeskarenje betona i armature, skelarski radovi.
Nositelj: BUNJICA d.o.o.
Crpna stanica Zvir - AKZ konstrukcije kupole i ostali manji radovi.
Nositelj: GP KRK d.d.
Portalna dizalica u klesariji Širola, Viškovo - pjeskarnje i AKZ radovi.
Naručitelj: VITOMIR ŠIROLA
Kamene fasade na riječkom području - pjeskarenje unutarnjih i vanjskih površina.
RAZNI NARUČITELJI
Sanacija dimnjaka, SŠ Mate Balota, Poreč - montaža skele, izrada čelične kontrukcije dimnjaka, AKZ.
Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA
Sanacija ravnog krova, ugradba hidro i termo izolacije, Tvornica papira, Brodoprojekt
RAZNI NARUČITELJI
Hidroizolacija vijadukta Vala na Istarskom ipsilonu.
Nositelj: CESTA VARAŽDIN d.d.
Uređenje usjeka na Istarskom ipsilonu - čišćenje raslinja, demontaža zaštitnih mreža.
Naručitelj: BOUYGUES
Ličilački radovi unutarnjih i vanjskih površina - fasade strojarnice, skladišta, ...
RAZNI NARUČITELJI
Portalna dizalica TE Zagreb, skelarski radovi, čišćenje rotočetkanjem i AKZ.
Nositelj: SPB Injženjering d.o.o.
Spremnik mazuta - ugradba nove čelične podnice, pjeskarenje i AKZ spremnika.
Naručitelj: TOPLANA Karlovac d.o.o.
Sanacija stijenskog pokosa - Marganovo, pokos Ružićeva 34 i ostali manji pokosi
Naručitelj: Rijeka promet
Rekonstrukcija krova i fasade
Dom kulture - Mrkopalj
Naručitelj: Općina Mrkopalj
Izvedba potpornog zida - Drenova
Naručitelj: Rijeka promet
Hidrodemoliranje betonskih silosa
Tvornica cementa Koromačno
Nositelj radova: De Conte Labin
Izgradnja parkirališta i izrada čelične
konstrukcije nadstrehe
Naručitelj: HE Senj
Radovi građevinskog održavanja
u gradu Rijeci
Naručitelj: Rijeka promet
AKZ portalne dizalice
Drvna industija Bjelin d.o.o. Bjelovar
Nositelj : SPB Inženjering d.o.o.
AKZ TRAVI lifta
Naručitelj: Marina Kornati
Nositelj: SPB inženjering d.o.o.
Rekonstrukcija bivšeg Doma HV
Narodna knjižnica i čitaonica Delnice
Naručitelj: Grad Delnice
Postavljanje ograda za životinje
na novom kraku Istarskog ipsilona
Naručitelj: Bouygues