Reference - AKZ radovi


Metal Opatija
 • AKZ čelične konstrukcije na nekoliko hala u luci Kopar - prvi poslovi
 • AKZ graničnih prijelaza Rupa, Pasjak, Plovanija, Buzet
 • AKZ nadstreha BP OMV Labin, Poreč, Pula, Buzet, Mlaka
 • AKZ čeličnih kontrukcija mnogih hala i dijelova za industrijska postrojenja na području Hrvatske i Slovenije
 • AKZ raznih cjevovoda, bravarije, rezervoara i kilometri razvoda za centralno grijanje u stambenim i poslovnim zgradama
HE Senj
 • AKZ radovi turbinskih dijelova hidrocentrale Senj i Sklope u tijeku remonta
 • AKZ strojarske opreme na kompletnom slivnom području rijeke Like i Gacke
 • AKZ tlačnog cjevovoda i zatvarača na brano Sklope, cjevovoda rashladne vode i rasklopnog postrojenja u pogonu Grabova u Sv. Jurju
 • Istovjetni radovi u manjem opsegu izvedeni su i u drugim diijelovima HEP-a kao što su HE Zakučac, HE Đale, TE Plomin, TE Urinj
Bina Istra
 • AKZ radovi pješačkih ograda na vijaduktima Istarskog Ipsilona
 • AKZ radovi vijadukta Limska draga
 • AKZ radovi raznih nadstreha i bravarije na servisnim objektima i tunelu Učka
 • AKZ i zamjena polica ispod vijadukta Vela Draga
Vijadukt Limska draga – Nositelj radova: Spegra d.o.o.
 • pjeskarenje pješačkih staza i kolnika
 • antikorozivna zaštita pješačkih staza i kolnika
 • servisiranje revizionih kolica
 • antikorozivna zaštita revizionih kolica
Most Mirna – Nositelj radova: Spegra d.o.o.
 • servisiranje revizionih kolica
 • antikorozivna zaštita revizionih kolica
 • izrada sustava odvodnje na prijelaznim napravama
 • antikorozivna zaštita prijelaznih naprava
ARZ
 • AKZ čeličnih konstrukcija nadstreha naplatnih postaja Vrbovsko, Ravna gora, most Krk, Lučko, Delnice, Rupa, ...
 • AKZ naplatnih kućica i bravarije
 • Sanacija slivnika u tehničkim jedinicama
 • AKZ i bravarski popravci SOS niša i elektro ormara
 • Manji obrtnički radovi tekućeg održavanja
Elektroprimorje
 • AKZ radovi dalekovodnih stupova u pogonima Cres-Lošinj, Krk, Rijeka, Crikvenica
 • AKZ radovi bravarije na trafostanicama
 • AKZ radovi rasvjetnih stupova i razne strojarske opreme
 • rekonstrukcije trafostanica na riječkom području
Kooperanti u
brodogradilištima
do 1994.g.
 • 3. maj, Viktor Lenac, Kraljevica, Punat, u suradnji s Jadrankolor - Rijeka i samostalno